Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մորոնի զորապետը
նախորդ հաջորդ

Մորոնի զորապետը

Մորմոնի Գրքում՝ արդարակյաց Նեփիացի հրամանատար, որն ապրել է Ք.ծ.ա. մոտ 100թ.: