Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ալմա ավագը
նախորդ հաջորդ

Ալմա ավագը

Նեփիացի մարգարե Մորմոնի Գրքում, որը Եկեղեցի կազմավորեց ամբարիշտ թագավոր Նոյի օրոք: