Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նոյի ժամանակի ջրհեղեղը
նախորդ հաջորդ

Նոյի ժամանակի ջրհեղեղը

Նոյի ժամանակ երկիրն ամբողջովին ծածկվեց ջրով: Դա երկրի մկրտությունն էր և խորհրդանշեց նրա մաքրվելը (Ա Պետ. Գ.20–21):