Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Խղճմտանք
նախորդ հաջորդ

Խղճմտանք

Քրիստոսի Լույսից եկող ճշտի և սխալի ներքին զգացում բոլոր մարդկանց մեջ (Մոր. 7.16): Մենք ծնվում ենք ճիշտը սխալից տարբերելու բնական ունակությամբ՝ Քրիստոսի Լույսի շնորհիվ, որը տրված է ամեն մարդու (ՎևՈՒ 84.46): Այդ ձիրքը կոչվում է խղճմտանք: Այն մեզ դարձնում է պատասխանատու էակներ: Մեր մյուս ձիրքերի պես, խղճմտանքը ևս կարող է մահանալ մեղքի կամ սխալ օգտագործման միջոցով: