Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Դրախտ
նախորդ հաջորդ

Դրախտ

Հոգիների աշխարհի այն մասը, որտեղ այս կյանքից հեռացած արդարակյաց հոգիները սպասում են մարմնի հարությանը: Դա երջանկության և խաղաղության մի վիճակ է:

Դրախտ բառը սուրբ գրքերում օգտագործվել է նաև հոգիների աշխարհ (Ղուկ. ԻԳ.43), սելեստիալ արքայություն (Բ Կոր. ԺԲ.4) և երկրի հազարամյա փառավոր վիճակ (ՀՀ 1.10) իմաստներով: