Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ազատիչ
նախորդ հաջորդ

Ազատիչ

Հիսուս Քրիստոսը մարդկության Ազատիչն է, որովհետև նա բոլորին փրկում է մահվան գերությունից, իսկ ապաշխարողներին՝ մեղքի պատիժներից: