Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ողորմություններ, Ողորմություններ տալը
նախորդ հաջորդ

Ողորմություններ, Ողորմություններ տալը

Աղքատներին օգնելու նվիրատվություններ: