Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սկզբունք
նախորդ հաջորդ

Սկզբունք

Հիմնական վարդապետություն, ճշմարտություն կամ օրենք: Ավետարանի առաջնային սկզբունքներն են՝ հավատք առ Տեր Հիսուս Քրիստոս և ապաշխարություն (ՀՀ 1.4):