Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գաղտնի խմբակցություններ
նախորդ հաջորդ

Գաղտնի խմբակցություններ

Մարդկանց կազմակերպություն, որի անդամները միացած են խմբակցության չար նպատակներն առաջ տանելու երդումով: