Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երեխա, Երեխաներ
նախորդ հաջորդ

Երեխա, Երեխաներ

Դեռահաս, որը չի հասել իր սեռական հասունությանը: Հայրերն ու մայրերը պետք է իրենց երեխաներին սովորեցնեն հնազանդվել Աստծո կամքին: Երեխաներն անմեղ են, մինչև պատասխանատվության տարիքին հասնելը (Մոր. 8.22; ՎևՈՒ 68.27):