Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պատերազմ
նախորդ հաջորդ

Պատերազմ

Ճակատամարտ կամ զինված ընդհարում. զենքերով կռվելը: Տերը պատերազմը թույլ է տալիս միայն որպես վերջին միջոց իր Սրբերի համար՝ պաշտպանելու իրենց ընտանիքները, ունեցվածքը, իրավունքները, արտոնությունները և ազատությունը (Ալմա 43.9, 45–47):