Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ճանապարհ
նախորդ հաջորդ

Ճանապարհ

Այն ուղին կամ ընթացքը, որին մարդ հետևում է: Հիսուսն ասաց, որ նա է ճանապարհը (Հովհ. ԺԴ.4–6):