Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փրկություն մահացածների համար
նախորդ հաջորդ

Փրկություն մահացածների համար

Հնարավորություն՝ նրանց համար, ովքեր մահացել են, չստանալով ավետարանի փրկարար արարողությունները, որ այդ արարողությունները նրանց համար կատարվեն տաճարներում՝ Եկեղեցու ապրող, արժանավոր անդամների կողմից: Հոգիների աշխարհում մահացածներին ուսուցանվում է ավետարանը, և նրանք կարող են ընդունել այն արարողությունները, որոնք մահկանացու կյանքում կատարվում են նրանց համար:

Եկեղեցու հավատարիմ անդամները, նախնիների անուններն ու ծննդյան թվերը որոշելու համար, հետազոտում և կազմում են ընտանեկան պատմություններ, որ հնարավոր լինի փրկարար արարողություններ կատարել նրանց համար: