Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թովմաս
նախորդ հաջորդ

Թովմաս

Նոր Կտակարանում՝ սկզբնական Տասներկու Առաքյալներից մեկը, որն ընտրվել էր Փրկչի կողմից իր մահկանացու ծառայության ժամանակ: Թովմասին անվանում էին նաև Երկվորյակ (Մատ. Ժ.2–3; Հովհ. ԺԴ.5; Ի.24–29; ԻԱ.2): Թեև Թովմասը կասկածեց Հիսուսի հարությանը, մինչև որ չտեսավ Փրկչին, սակայն իր ամուր բնավորության շնորհիվ նա կամովին դիմակայեց հալածանքներին և մահացավ իր Տիրոջ համար (Հովհ. ԺԱ.16; Ի.19–25):