Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կրակ
նախորդ հաջորդ

Կրակ

Մաքրելու, մաքրագործելու կամ սրբագործելու խորհրդանիշ: Կրակը կարող է ծառայել նաև որպես Աստծո ներկայության խորհրդանիշ: