Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Իսմայել՝ Նեփիի Աներ
նախորդ հաջորդ

Իսմայել՝ Նեփիի Աներ

Մի մարդ Մորմոնի Գրքում, որն իր ընտանիքի հետ միացավ Լեքիի ընտանիքին՝ խոստումի երկիր նրանց ճամփորդելիս: