Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նազարեթ
նախորդ հաջորդ

Նազարեթ

Գալիլեայի ծովի արևմտյան բլուրների միջև ընկած մի գյուղ: Նազարեթը Հիսուսի վաղ տարիքի բնակավայրն է եղել (Մատ. Բ.23): Հիսուսն ուսուցանեց Նազարեթի ժողովարանում և հայտարարեց, որ իրենով կատարվեց Եսայիայի ԿԱ.1–2-ի մարգարեությունը (Մատ. ԺԳ.54–58; Մար. Զ.1–6; Ղուկ. Դ.16–30):