Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սիմոն Կանանացի
նախորդ հաջորդ

Սիմոն Կանանացի

Նոր Կտակարանում՝ Հիսուս Քրիստոսի առաջին Առաքյալներից մեկը (Մատ. Ժ.2–4):