Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կենդանի ջուր
նախորդ հաջորդ

Կենդանի ջուր

Տեր Հիսուս Քրիստոսի և նրա ուսմունքների խորհրդանիշը: Ինչպես որ ջուրն անհրաժեշտ է ֆիզիկական կյանքի համար, այնպես էլ Փրկիչը և նրա ուսմունքները (կենդանի ջուրը) անհրաժեշտ են հավերժական կյանքի համար: