Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թագավորասերներ
նախորդ հաջորդ

Թագավորասերներ

Մորմոնի Գրքում՝ մի խումբ մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին տապալել Նեփիացիների կառավարությունը (Ալմա 51.1–8):