Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ապավինել
նախորդ հաջորդ

Ապավինել

Հուսալ կամ վստահությունը դնել ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի վրա: Հոգևոր հարցերում ապավինելը ներառում է հույսը դնել Աստծո և նրա Հոգու վրա: