Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բերսաբե
նախորդ հաջորդ

Բերսաբե

Ուրիայի կինը. հետագայում՝ Դավթի կինը և Սողոմոնի մայրը: Դավիթ թագավորը շնություն արեց նրա հետ: Նա նաև կազմակերպեց նրա ամուսնու սպանությունը ճակատամարտում (Բ Թագ. ԺԱ), մեղք, որը հավերժական հետևանք ունեցավ Դավթի համար (ՎևՈՒ 132.39):