Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սեպփորա
նախորդ հաջորդ

Սեպփորա

Հին Կտակարանում՝ Մովսեսի կինը և Հոթորի դուստրը (Ել. Բ.21; ԺԸ.2):