Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Խորհուրդ Երկնքում
նախորդ հաջորդ

Խորհուրդ Երկնքում

Իրադարձություն նախամահկանացու կյանքում, երբ Հայրը ներկայացրեց իր ծրագիրն իր հոգևոր զավակներին, որոնք պիտի գային այս երկիր: