Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փառք
նախորդ հաջորդ

Փառք

Սուրբ գրքերում փառքը հաճախ վերաբերում է Աստծո լույսին ու ճշմարտությանը: Այն կարող է վերաբերել նաև գովասանքին կամ պատվին և հավերժական կյանքի որոշակի վիճակին կամ Աստծո փառքին: