Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սարրա
նախորդ հաջորդ

Սարրա

Հին Կտակարանում՝ Աբրահամի առաջին կինը: Իր տարեց հասակում նա դարձավ Իսահակի մայրը (Ծն. ԺԸ.9–15; ԻԱ.2):