Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամմոն՝ Զարահեմլայի Հետնորդ
նախորդ հաջորդ

Ամմոն՝ Զարահեմլայի Հետնորդ

Մորմոնի Գրքում՝ ուժեղ և զորեղ մի մարդ, որը մի արշավախումբ առաջնորդեց Զարահեմլայից դեպի Լեքի-Նեփի հողը (Մոսիա 7.1–16): Նրան ցույց տրվեցին հնագույն հիշատակարաններ, և նա բացատրեց, թե ինչ է տեսանողը (Մոսիա 8.5–18): Հետագայում նա օգնեց՝ ազատելու Թագավոր Լիմքիին և նրա ժողովրդին Լամանացիներից և նրանց ետ բերելու Զարահեմլա (Մոսիա 22):