Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զարահեմլա
նախորդ հաջորդ

Զարահեմլա

Մորմոնի Գրքում Զարահեմլա անունը վերաբերում է՝ (1) մի մարդու, որը ղեկավարում էր Մուղեկի գաղթականներին, (2) քաղաքի, որը կոչվել էր նրա անունով, (3) Զարահեմլա հողին, կամ (4) այն մարդկանց, ովքեր հետևում էին նրան: