Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միջնորդ
նախորդ հաջորդ

Միջնորդ

Բարեխոս կամ հաշտարար: Հիսուս Քրիստոսը միջնորդն է Աստծո և մարդու միջև: Նրա քավությունն ուղի հարթեց մարդկանց համար՝ հնարավոր դարձնելով մեղքերից ապաշխարելը և Աստծո հետ հաշտվելը: