Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նզովք
նախորդ հաջորդ

Նզովք

Այն վիճակը, երբ մարդու զարգացումը կանգ է առնում և Աստծո ներկայությանն ու նրա փառքին հասու լինելը մերժվում է: Գոյություն ունի տարբեր աստիճանի նզովք: Բոլոր նրանք, ովքեր սելեստիալ վեհացման լիությունը չեն ստանում, ինչ-որ չափով կսահմանափակվեն իրենց զարգացման և արտոնությունների մեջ, և նրանց նզովքը կլինի այդ չափով: