Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գադիանթոնի ավազակներ
նախորդ հաջորդ

Գադիանթոնի ավազակներ

Մորմոնի Գրքում՝ ավազակների հրոսակախումբ, որը հիմնվել էր Գադիանթոն անունով մի ամբարիշտ Նեփիացու կողմից: Նրանց կազմակերպությունը հիմնված էր գաղտնիության և սատանայական երդումների վրա: