Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հաշիվ, Պատասխանատու, Պատասխանատվություն
նախորդ հաջորդ

Հաշիվ, Պատասխանատու, Պատասխանատվություն

Տերն ասել է, որ բոլոր մարդիկ պատասխանատու են իրենց իսկ դրդապատճառների, վերաբերմունքի, ցանկությունների և գործողությունների համար:

Պատասխանատվության տարիքն այն տարիքն է, երբ երեխաները պատասխանատու են համարվում իրենց գործողությունների համար և ունակ են մեղք գործել և ապաշխարել: