Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մեռյալ Ծով
նախորդ հաջորդ

Մեռյալ Ծով

Հորդանանի դաշտավայրի հարավային ծայրամասի աղի ծովը: Այն նաև հայտնի է Աղի ծով անունով: Նրա մակարդակը մոտ 395 մետր ցածր է Միջերկրական ծովից: Սոդոմ, Գոմորա, Սեգովր կամ Բաղա քաղաքները նրա ափերի մոտ էին գտնվում (Ծն. ԺԴ.2–3):

Ի կատարումն մարգարեության, և որպես Փրկչի երկրորդ գալստի նշաններից մեկը, Մեռյալ ծովի ջրերը կառողջանան և կյանքն այնտեղ կծաղկի (Եզեկ. ԽԷ.8–9):