Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բեթանիացի Մարիամը
նախորդ հաջորդ

Բեթանիացի Մարիամը

Նոր Կտակարանում՝ Ղազարոսի և Մարթայի քույրը: