Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամուսնալուծություն
նախորդ հաջորդ

Ամուսնալուծություն

Ամուսնության լուծարումը պետական կամ հոգևոր օրենքների իշխանությամբ: Ըստ Նոր Կտակարանի՝ մարդկանց կարծրասրտության պատճառով, որոշ հանգամանքների դեպքում, Աստված թույլ էր տվել ամուսնալուծությունը, սակայն ինչպես բացատրել է Հիսուսը. «սկզբից այդպես չի եղել» (Մատ. ԺԹ.3–12): Սուրբ գրքերն ընդհանրապես խորհուրդ չեն տալիս ամուսնալուծվել և տղամարդկանց ու կանանց խորհուրդ են տալիս արդարությամբ սիրել միմյանց (Ա Կոր. Է.10–12; ՎևՈՒ 42.22):