Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քարթեջի բանտ (ԱՄՆ)
նախորդ հաջորդ

Քարթեջի բանտ (ԱՄՆ)

Ջոզեֆ և Հայրում Սմիթները սպանվեցին ամբոխի կողմից՝ 1844թ. հունիսի 27-ին, Քարթեջի բանտում, Իլինոյս նահանգ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (ՎևՈՒ 135):