Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հազարամյակ
նախորդ հաջորդ

Հազարամյակ

Հազարամյա խաղաղության ժամանակաշրջան, որը կսկսվի, երբ Քրիստոսը կվերադառնա՝ երկրի վրա անձամբ թագավորելու (ՀՀ 1.10):