Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նեփիացիներ
նախորդ հաջորդ

Նեփիացիներ

Մի խումբ մարդիկ Մորմոնի Գրքում, որոնցից շատերը Լեքիի որդու՝ Նեփի մարգարեի հետնորդներն էին: Նրանք առանձնացան Լամանացիներից և հիմնականում ավելի արդարակյաց էին, քան Լամանացիները: Ինչևէ, վերջ ի վերջո, ամբարշտության պատճառով նրանք կործանվեցին Լամանացիների կողմից: