Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ընկերակցել
նախորդ հաջորդ

Ընկերակցել

Վերջին Օրերի Սրբերի համար ընկերակցել նշանակում է մերձավորներին բարեկամական հաղորդակցություն առաջարկել, ծառայել, բարձրացնել և ամրացնել: