Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամաղեկացիներ (հին Կտակարան)
նախորդ հաջորդ

Ամաղեկացիներ (հին Կտակարան)

Արաբական մի ցեղ, որն ապրում էր Փառան անապատում Արաբա հովտի և Միջերկրական ծովի միջև: Մովսեսի ժամանակներից (Ել. ԺԷ.8) մինչև Սավուղը և Դավիթը, նրանք շարունակ պատերազմում էին Եբրայեցիների դեմ (Ա Թագ. ԺԵ; ԻԷ.8; Լ; Բ Թագ. Ը.11–12):