Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մանանեխի Հատիկ
նախորդ հաջորդ

Մանանեխի Հատիկ

Մանանեխ բույսի սերմերը: Չնայած որ սերմը շատ փոքր է, սակայն նրանից աճող բույսի բարձրությունը շատ մեծ է: Հիսուսը երկնքի արքայությունը համեմատել է մանանեխի հատիկի հետ (Մատ. ԺԳ.31):