Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կնիք, Կնքում
նախորդ հաջորդ

Կնիք, Կնքում

Երկրի վրա քահանայության իշխանությամբ կատարված արարողությունները վավերական դարձնել երկնքում: Արարողությունները կնքվում են, երբ դրանք ստանում են Խոստումի Սուրբ Հոգու, այսինքն՝ Սուրբ Հոգու հաստատումը: