Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հովհաննես Մկրտիչ
նախորդ հաջորդ

Հովհաննես Մկրտիչ

Զաքարիայի և Եղիսաբեթի որդին Նոր Կտակարանում: Հովհաննեսն ուղարկվել էր մարդկանց նախապատրաստելու համար, որպեսզի ընդունեն Մեսիային (Հովհ. Ա.19–27): Նա կրում էր Ահարոնյան Քահանայության բանալիները և մկրտեց Հիսուս Քրիստոսին: