Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գիտություն
նախորդ հաջորդ

Գիտություն

Հասկացողություն և իմացություն, հատկապես ճշմարտության վերաբերյալ, ինչպես որ ուսուցանվել կամ հաստատվել է Հոգու կողմից: