Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հովսափատ
նախորդ հաջորդ

Հովսափատ

Հին Կտակարանում՝ Հուդայի հավատարիմ թագավոր (Գ Թագ. ԺԵ.24; 22):