Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պահապաններ
նախորդ հաջորդ

Պահապաններ

Պահապանները ղեկավարներն են, որոնք կանչված են Տիրոջ ներկայացուցիչների կողմից, որպեսզի հատուկ պատասխանատվություն կրեն ուրիշների բարօրության համար: Կանչված ղեկավարները հատուկ պատասխանատվություն ունեն՝ պահապաններ լինելու մնացած աշխարհի համար: