Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սոփոնիա
նախորդ հաջորդ

Սոփոնիա

Հին Կտակարանի մարգարե, որն ապրել է Հոսիայի թագավորության ժամանակ (639–608թթ. Ք.ծ.ա.):

Սոփոնիայի գիրքը

Ա գլուխը խոսում է գալիք օրվա մասին, որը լցված կլինի ցասմամբ և նեղությամբ: Բ գլուխն Իսրայելի ժողովրդին խրատում է արդարության և հեզության ձգտել: Գ գլուխը պատմում է Երկրորդ Գալստի մասին, երբ բոլոր ազգերը կհավաքվեն, որ պատերազմեն: Այնուամենայնիվ, Տերը կթագավորի նրանց մեջ: