Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Արտ
նախորդ հաջորդ

Արտ

Սուրբ գրքերում՝ բաց հողատարածք, որն օգտագործվում է որպես վարելահող կամ որպես արոտավայր: Հաճախ այն խորհրդանշում է աշխարհն ու նրա ժողովուրդները: