Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մորմոն(ներ)
նախորդ հաջորդ

Մորմոն(ներ)

Մորմոն մականունը ստեղծվել է մարդկանց կողմից, որոնք Եկեղեցու անդամ չէին, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներին դիմելու համար: Անունը գալիս է սուրբ գրքերի մի սրբազան հատորից, որը կազմվել է հին մարգարե Մորմոնի կողմից և վերնագրվել է «Մորմոնի Գիրքը»: Տիրոջ կողմից տրված անունը, որով Եկեղեցու անդամները պետք է հայտնի լինեն, «Սրբեր»-ն է: Եկեղեցու ճշգրիտ անունն է՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի: