Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զորություն
նախորդ հաջորդ

Զորություն

Ինչ-որ բան անելու կարողություն: Ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի վրա զորություն ունենալ նշանակում է կարողանալ կառավարել կամ հրամայել նրան: Սուրբ գրքերում զորությունը հաճախ կապված է Աստծո զորության կամ երկնային զորության հետ: Հաճախ այն սերտորեն կապված է քահանայության իշխանության հետ, որն Աստծո անունից գործելու թույլատվություն է կամ իրավունք: